Loading pp black 533b87cfd338eef8adc058952b8f834fb495f7d439c68cc5c683336f8b4b639b
Loading pp black 533b87cfd338eef8adc058952b8f834fb495f7d439c68cc5c683336f8b4b639b

Widget

Copia il codice qui sotto ed incollalo nel tuo sito web o blog
Testo copiato
Testo copiato

Europe Under the Castle

EUCa è un festival per la cooperazione, il dialogo e la tolleranza nell'Europa multietnica

25€
5% di 500€
11 ago 2017
Data chiusura
Scaduto

Tutto o niente. Questo progetto verrà finanziato solo al raggiungimento del traguardo.

Europe Under the Castle

EUCa è un festival per la cooperazione, il dialogo e la tolleranza nell'Europa multietnica

25€
5% di 500€
11 ago 2017
Data chiusura
Scaduto

Čo je to? / Di cosa si tratta

[SK]

EUCa je festival organizovaný dobrovoľníkmi, ktorých podporuje nezisková organizácia Človek v ohrození. 

Chceme podnietiť dialóg medzi občanmi Európskej únie, aby spoznali zvláštnosti každého jej členského štátu. Našim hlavným cieľom je podpora spolupráce medzi európskymi krajinami a podnietenie aktívneho občianstva. Zapezpečíme stánky o každej európskej krajine a o projektoch financovaných EÚ. 

Chceme vytvoriť priestor pre mladých umelcov, v ktorom môžu zdieľať ich nové jazyky prostredníctvom podania modernosti v zrozumiteľnej forme.

A nakoniec, chceme zorganizovať a podporiť vysoko kvalitný remeselnícky trh.

[IT]

Europe Under The Castle è un festival organizzato da volontari europei e da People in Need, un organizzazione no profit, che si terrà il 12 AgostoSpišské Podhradie in Slovacchia.

Vogliamo incentivare il dialogo tra i cittadini europei e stimolare la cittadinanza attiva con stand di promozione sia dei singoli paesi dell'Unione che dei diversi progetti finanziati dall'EU. Vogliamo divulgare le peculiarità di ogni singolo paese membro EU per incentivare così la cooperazione Europea. Vogliamo creare uno spazio per i nuovi artisti dove poter condividere nuovi linguaggi artistici che permettano di interpretare la contemporaneità. Infine vogliamo promuovere il mercato di qualità e di originalità.

Come vogliamo raggiungere questi obiettivi?

1) promuovere la cooperazione attraverso giochi cooperativi per bambini, adolescenti e adulti. I giochi sono stati selezionati dal sito internet Salto- Youth, un sito gestito dalla EU. I giochi sono stati ideati da esperti. 

2) Promuovere la conoscenza degli stati membri della EU attraverso stand con presentazione dei prodotti e delle tradizioni tipiche.

3) Promuovere il dialogo multiculturale attraverso il docu-forum: la proiezione di 5 documentari a tema diverso (omosessualità, globalizzazione, emancipazione, beneficenza e i rischi della socialdemocrazia) e relativo dibattito multilinguistico.

4) Promuovere una nuova visione e retorica della modernità attraverso esposizioni ad opera di artisti provenienti da ogni parte del mondo. Ci saranno esposizioni di fotografia, musica, danza ecc... 

5) Promuovere la bellezza e la particolarità dell'artigianato in una realtà globalizzata attraverso uno street market di alta qualità.

Ako to chceme docieliť? / Come verranno utilizzati i fondi

[SK]

  • Podporením spolupráce kooperatívnymi hrami, ktoré boli vytvorené expertmi EÚ a publikované na internetovej stránke Salto-Youth.
  • Propagovaním multikultúrneho dialógu prostredníctvom docu-fóra, v ktorom sa premietne 5 dokumentárnych filmov hovoriacich o rôznych sociálnych témach (homosexualite, globalizácii, emancipácii žien, charite a o rizikách sociálnej demokracie).
  • Propagovaním novej súčasnej rétoriky pomocou výstavy diel umelcov z celého sveta. Súčasťou toho bude fotografická výstava, hudba, tanec a iné vystúpenia.
  • Propagáciou remeselnej krásy a jej zvláštností na vysoko kvalitnom pouličnom trhu.
  • Podporou vzájomného povedomia medzi európskymi štátmi pomocou stánkov, v ktorých budú európski dobrovoľníci prezentovať tradície ich krajín.


[IT]

Il vostro sostegno è fondamentale per: 

1) vitto e alloggio ai volontari che aiutano a rendere possibile questo evento;

2) la degustazione dei piatti tipici di ogni Stato membro;

3) l'affitto dei servizi sanitari;

4) l'affitto di un proiettore e dell'impianto audio per il docu-forum.

Kto je za týmto projektom / Chi c'è dietro al progetto

[SK]

Človek v ohrození je nezisková organizácia s cieľom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Od roku 1999 podávame pomocnú ruku ľuďom, ktorých najrôznejšie okolnosti oberajú o ich ľudskú dôstojnosť a slobodu. Ľuďom, ktorí trpia dôsledkami vojen, obetiam prírodných katastrof, či tým, ktorí žijú v područí autoritátivnych režimov alebo žijú v podmienkach úplnej chudoby. Bojujeme za zvýšenie úrovne vzdelania národnostných menšín vo všetkých európskych štátoch.

[IT]

People in Need: organizzazione no profit attiva dal 1999 e il cui compito è quello di prestare servizio e supporto a quei paesi vittime di guerra e povertà. PiN sostiene la divulgazione dell'educazione scolastica di base attraverso progetti di educazione non formale e contrasta con la scolarizzazione l'emarginazione sociale delle minoranze etniche nei vari Stati Europei.

1498126415028761 profilo chiara falcone

Un progetto a cura di

Europe Under the Castle

Sono Chiara Falcone, ideatrice e organizzatrice del progetto. Sono un'insegnante volontaria italiana di 28 anni  in un centro Rom in Slovacchia. 

Ho dovuto affrontare un sacco di stereotipi basati sulla mancata informazione da parte della gente. Per questo il Festival serve per far conoscere l'Europa e gli europei ai cittadini. 

Credo che la cooperazione sia la chiave per far fronte agli effetti negativi della globalizzazione, come il razzismo, le disuguaglianze ecc... 

Adoro la letteratura, viaggiare, e fare fotografie.